top of page

תחומי התמחות המשרד

דניאל אפרת עורך דין ונוטריון, מעל 15 שנות ניסיון בתחומי משפט:

- עסקאות מקרקעין

- ירושה, צוואות ונאמנויות

- ייצוג בערכאות משפטיות

- עסקים ותאגידים

- משברים וסכסוכים

- שירותי נוטריון

משברים וסכסוכים

המשרד מלווה את לקוחותיו במקצועיות בהתמודדות במשברים וסכסוכים שונים, עד להשגת המטרה. המשרד מאפשר ללקוח לראות את התמונה במלואה, להבחין בין עיקר וטפל, לזהות את המטרות החשובות ואת הדרך להשיגן ביעילות וברגישות. ניתן למצוא בין לקוחות המשרד יורשים המצויים במחלוקת בכל הקשור לחלוקת העיזבון, בני משפחה מסוכסכים בענייני רכוש, חייב בקריסה כלכלית בהליכי פשיטת רגל, בת הזוג של החייב בהגנה על הרכוש מפני נושים. 

שירותי נוטריון

נוטריון דניאל אפרת מעניק שירות נוטריוני כגון ייפוי כוח למשכנתא או לאדם אחר, אימות חתימה בפני נוטריון, תרגום מסמכים נוטריוני, אישור הסכמי יחסי ממון, צוואה בפני נוטריון, אישור חיים בפני נוטריון.

ירושה, צוואות ונאמנויות
עסקאות מקרקעין

המשרד מסייע בעריכת צוואות, חלוקת רכוש בין יורשים, ייצוג יורשים בסכסוך בחלוקת העיזבון, ממונה למנהל עיזבון, ומסייע למשפחות ולעסקים לבנות נאמנות על נכסים לטובת נהנים. 

ייצוג בערכאות משפטיות

 המשרד מייצג בסכסוכים אזרחיים, עתירות מנהליות, ערעורים, עתירות לבית המשפט המחוזי ובית המשפט העליון, השגות ועררים מול רשויות כגון מיסוי מקרקעין, עירייה,  תכנון ובנייה ומינהל מקרקעי ישראל. 

המשרד מייצג את לקוחותיו במגוון עסקאות מקרקעין: רכישה, מכירה וקומבינציה. המשרד מסייע בתכנון המס החל על העסקה, לרבות מס שבח, מס רכישה, היטל השבחה, תשלומים שונים למנהל מקרקעי ישראל. המשרד מטפל בהבטחת ההשקעות של הקונה ורישום זכויותיו בלשכת רישום מקרקעין ו/או רשויות אחרות, מבצע רישום בתים משותפים ועורך הסכמי שיתוף במקרקעין. 

עסקים, חברות ותאגידים

המשרד מלווה עסקים, חברות ותאגידים, מסייע להנהלת החברה בניהול החברה מהצד המשפטי, מציג חוות דעת לצורך קבלת החלטות, מייצג את החברה בבתי משפט ובבית הדין לעבודה, עורך גישור מסחרי ומשמש כבורר בסכסוכים מסחריים. המשרד מסייע בעריכת הסכמים מול ספקים ולקוחות, מעורבות במשא ומתן ומעניק שירות מזכירות משפטית. המשרד מעניק שירות נוטריוני למסמכים ואימות חתימת בעלי תפקיד בעסק. 

bottom of page