top of page

סכסוך יורשים

לאחר פטירת ההורים, נותר רכוש לחלוקה בין היורשים. זהו תהליך כואב גם בין יורשים שדעתם נוחה עליהם, ואינם נוטים להכנס למחלוקת, כיוון שעצם חלוקת הרכוש מלמד על סיום פרק בחיים של כל אחד מהיורשים ביחד ולחוד. כאן נכנסת המורשת שההורים משאירים, הערכים שבין אדם לחברו ובין בני משפחה אחד לרעהו. הקשר במשפחה ולכידותה בעת חלוקת הרכוש עומד למבחן, ואנו עורכי הדין, פוגשים את המקרים הקשים.

 

דיני הירושה באים ללמד על זכות היורשים בעיזבון, כל אחד וחלקו, כל אחד בהתאם לרצון המנוח על פי הצוואה, ואם אין צוואה, על פי הדין. המחלוקות מתגלעות כאשר אחד מקרובי המנוח מרגיש אכזבה וקיפוח, ומבקש להטיל ספק בהוראות שחלות על הירושה.

 

מקרים רבים באים בפני בית המשפט, שבו קרוב המנוח, איש/ה, בן או בת, אח או איש/ה נוספ/ת וכדומה, מבקשים לבטל את הצוואה בשל אי חוקיות. בית המשפט ממעטים לבטל צוואות, אך רשאים לעשות זאת על פי החוק במקרים בהם קיים ספק לגבי החופש של רצון המנוח לצוות את רכושו ליורשיו, במקרים בהם המנוח היה נתון במצב של לחץ חיצוני או השפעה פנימית שמנעו ממנו להפעיל את שיקול דעתו החופשי בעת קבלת ההחלטה וחתימה על הצוואה. לעיתים קרובות מדובר בהרבה כסף, וככל שכך, היצרים לוהטים.

 

כאן נכנסת לתמונה המקצועיות של משרדנו בעל ניסיון של למעלה מ 15 שנה לייצוג יורשים במחלוקת על חלוקת הרכוש של העיזבון. אנו בקיאים בפסקי הדין שמתייחסים לדין החל על צוואות, ומייצגים הן את היורשים שאין להם אינטרס לפגוע בתוקפה של הצוואה והן את אילו הסבורים שיש לבטלה בשל אי חוקיותה.

 

המאבק בבית משפט הינו 'קרב אריות' ואנו מוכנים לקרב, פסקין הדין עומדים כנר לרגלנו אך יזוכרים כי מדובר באנשים ויודעים לזהות ולהפגין רגישות לקו הדק ששומר על המסגרת המשפחתית, גם אם נראה לכולם כי קו זה כבר אינו קיים.

 

לקוחות משרדנו מנהנים משקיפות מלאה בהליכים המשפטיים ולומדים יחד איתנו עורכי הדין את חומר הראיות והטענות המשפטיות. כדי להוכיח את טענות הלקוח, אנו נעזרים בחוות דעת משפטיות המגובות במסמכים ככל שניתן להשיגם.

 

אנו מתחייבים להעניק לכם שירות מקצועי במיומנות גבוהה ולהלחם עבורכם על רכושכם המגיע לכן על פי הדין. אנו מתמסרים לאמת של הלקוחות, ועושים כל שבידנו לשמור על הרכוש מפני מי שמעוניין לפגוע בזכויותיו.

 

התקשרו עכשיו לתיאום פגישה 

 

bottom of page