top of page

 מה קורה לאזרח כאשר העירייה מתכחשת למסמכיה? 

האמת בבית משפט יכולה להיות שונה מהאמת שאזרח מאמין בה. כלל ידוע הוא, שצדק צריך להראות, ולא רק להיעשות. כך היה לאחרונה בבית משפט השלום בחיפה. בני זוג נתבעו על ידי העירייה לשלם מאות אלפי שקלים בגין חוב ארנונה, בגין חוב לכאורה משנת 1997. מה יעשה אזרח תמים שנתבע לשלם בשנת 2010 חוב משנת 1997?

לשמחתם של בני הזוג, האישה שמרה על מסמכים מאותה תקופה ובין היתר מצאה מסמך מקורי חתום על ידי מנהל הגבייה של העירייה, שמאשר כי העירייה ביצעה מולם גמר חשבון עד סוף שנת 1997. במסמך במפורש כי המשפחה אינה חייבת ארנונה עד סוף 1997. לדברי האישה, העירייה לא מחקה את החוב מספריה, ומאז ועד היום, היא פנתה אל כל נציגי העירייה האפשריים כדי שיטפלו בעניין אך אף אחד לא טרח לבצע זאת. לדבריה, אחד מראשי העירייה אף 'המליץ לה' להפסיק לשלם כדי שהעירייה תתבע אותה, כי זו הדרך היחידה שהעירייה מבינה.

האישה לא ויתרה, וביקשה פירוט חוב כדי לדעת את סכום החוב שהמועצה דורשת ממנה לפני 31 לדצמבר 1997 והאם קיים חוב לאחר תקופה זו. ככל ידעה על חוב אחרי תקופה זו, שילמה, אלא שאז הסתבר לה, כי העירייה מקזזת את מה שהיא משלמת על חשבון חוב שהתיישן. בלית ברירה, הפסיקה לשלם גם את חובותיה השוטפים והמתינה לתביעה משפטית. בשלב זה, פנתה לקבלת ייעוץ משפטי ממשרדנו.

תביעת העירייה נגד המשפחה על סך כ 150,000 ₪ נגד המשפחה לא איחרה לבוא. המשפחה, באמצעות משרדנו פרטה בכתב ההגנה את סיפור ההגנה והבהירה כי הם פנו אל העירייה פעמים רבות כדי לדעת מהו החוב השנוי במחלוקת ומהו החוב שהם צריכים לשלם באמת. העירייה הציגה דוחות כספיים, אך מהם לא ניתן היה ללמוד מהו החוב השנוי במחלוקת, ורק לאחר התערבות בית המשפט, התקבלה תמונה ברורה של החוב, ובוצעה חלוקה בין החוב שקדם לתאריך 31 ודצמבר והחוב לאחר תאריך זה.

לאחר שהתבהרה התמונה, המשפחה שילמה בהסכמה את החוב שאינו שנוי במחלוקת, וסברה כי העירייה תמחק את התביעה, על סמך מסמך מנהל הגבייה של העירייה, אלא שהעירייה התעקשה להמשיך לנהל את המשפט, והעלתה טענות נגד המסמך המקורי שהוצג על ידי המשפחה, וכן נגד הסמכות של מנהל הגבייה לכתוב מכתב מסוג זה. כל ניסיונות המשפחה לשכנע את נציגי העירייה כי הצדק איתם העלו חרס, ולבסוף, בית המשפט קיבל את טענות המשפחה ודחה את התביעה בפסק דין מנומק וקבע כי המשפחה אינה צריכה לשלם את החוב לפני 31. לדצמבר 1997.  

שנים רבות רדפה המשפחה אחרי נציגי העירייה בתחנונים שיסדירו את כרטיס הארנונה על שמם בטענה שאינם חייבים למועצה כספים, 5 שנים ניהלו משפט עיקש נגד העירייה, ולבסוף יצא הצדק לאור, והתביעה נגדם נדחתה על ידי בית המשפט. בתגובה לעיתונות המקומית שפרסמה את המקרה כתבתי: 'אני סבור שהחלטת העירייה  להגיש תביעה נגד מרשיי היתה שגויה וחבל שמרשיי נאלצו לעבור דרך כל כך ארוכה וקשה כדי שהצדק יצא לאור. אמנם בית המשפט הורה לעירייה למחוק חוב של עשרות אלפי שקלים מחשבון הארנונה של המשפחה, אך הדרך לכך היתה ארוכה, יקרה ומייגעת, ואף אחד לא יפצה אותם על כל הסבל ועגמת הנפש שנגרמה להם. הטענות של מרשיי היו נכונות ועקביות מתחילת הדרך ורק לאחר קבלת פסק הדין הדוחה את התביעה, התעוררו מקבלי ההחלטות והבינו את הטעות שנעשתה. הכוח בידי מקבלי ההחלטות ברשות מקומית נגד התושב הוא עצום, ולכן חשוב שתושב יקבל ייצוג משפטי הולם בהתמודדות מול הרשויות'.

 

במהלך השנים, צברתי ניסיון רב בתביעות נגד גופים חזקים כגון עיריות, בנקים ורשויות מוסדיות שונות. יש לי את הכלים לסייע לכם להתמודד מול הרשות.

bottom of page