top of page

אנשים במשבר כלכלי

'גיבורי על' הם אנשים פשוטים ואמיצים

בשנים האחרונות, השקעתי זמן ואנרגיה רבה בעזרה לאנשים הגונים וטובים שנקלעו בתום לב למצב כלכלי קשה שלא ניתן לצאת ממנו, אלא בדרכים משפטיות מפותלות. אנשים יקרים אילו, השקיעו את מיטב שנותיהם בעסק שהם כה אהבו, אך מסיבות שונות, נכשלו וקרסו מבחינה כלכלית.

 

להיות במצב של קריסה כלכלית, זו תחושה של צריבה בלב. גברים ונשים כאחד, החיים את המשבר הכלכלי של חייהם, חיים בתחושת כישלון כללית, סוחבים על גבם מעמסה רגשית כבדה ונושאים על כתפיהם את רגשי האשם על הסבל שהם גורמים לבני משפחתם.

 

הערכתי לאותם אנשים יקרים ידועה להם. אני אומר להם שאני יודע שהם מתמודדים בגבורה עם האתגר הקשה של חייהם, ושאני מעריך מאוד את המאבק היומיומי שלהם על כבודם. לחיות בתוך משבר זה אתגר לא פשוט, לעיתים המאבק סוחט את כוח החיים ומרוקן אותו, ואנשים רבים נשברים, מוותרים, מרימים ידיים, ומתנהגים באדישות.

 

שלא לומר, ישנם אנשים שהדרך שלהם להתמודד היא בריחה מעצמם (וגם עליהם יש בי חמלה רבה), הכחשה של חומרת המצב, ולפעמים קבלת 'עזרה' מידיד שקרן בצורת אלכוהול או סמים.

 

לכן כשאני עובד איתם, אני תמיד זוכר שכוחות הנפש של אדם במשבר, להמשיך קדימה מהמקום הנמוך אל מקום רגוע יותר, זה לא מובן מאליו!! אנשים אילו, הינם גיבורים בעיניי, כיוון שלא מובן מאליו שאדם שאיבד את המציאות היפה של חייו, יגיע אל כוחות נסתרים פנימיים, וידלה מהם את העצמה להמשיך קדימה, תוך שהוא נושא על גבו את העול הרגשי והכלכלי.

 

באופן אישי אני מאמין שאדם שעובר משבר ומצליח להתמודד עם התהליך, הוא גיבור כי הוא הופך את המשבר לתהליך ריפוי. כמו שנאמר " והפכת מספדי למחול לי".

 

בתור אחד שיש לו תפקיד משנה בחייהם, אני מתבונן בהם ורואה את אותם גיבורים מנצחים את הקושי, ובנחישות רבה, צועדים צעד אחר צעד במעלה ההר אל כיוון דרך חדשה. אני גאה בהם, ומרגיש זכות גדולה לסייע להם לעשות את הדרך מלמטה עד למקום רגוע והגיוני.

bottom of page