top of page

בית משפט:

לחץ יד ומכר למשהו אחר- חייב בפיצויים בגין חוסר תום לב

בית משפט מבהיר את סעיף 12 לחוק החוזים

 

"במשא ומתן לקראת כריתתו של חוזה חייב אדם לנהוג בדרך מקובלת ובתום לב".

 

בית משפט חייב את המוכר שהפסיק מו"מ לאחר שהצדדים לחצו ידיים

בפיצויים בסך 15,000 ₪ והוצאות משפט בסך 5000 ₪.

 

חשבתם שאתם מכירים את המבנה של העסקה?  לפניכם מספר עקרונות משפטיים:

  • כששני הצדדים לחצו יד - מדובר 'בעליית מדרגה' במשא ומתן  ויש כוונה לסגור עסקה.

  • אם צד חוזר בו,  לצד השני יש עילת תביעה.

  • רק חוזה בכתב נחשב כעסקה במקרקעין.

  • צד שרוצה לנהל משא ומתן מקביל עם כמה קונים / מוכרים, חייב להודיע על כך.

 

בפסק דין שניתן בבית משפט בחדרה, נקבע כי מוכר שלחץ יד לקונה ולאחר מכן מכר לקונה אחר חייב בפיצויים בגין ניהול משא ומתן שלא בתום לב.

 

לאחר לחיצת היד, עורכי דין החליפו טיוטות ונקבעה פגישה שלא התקיימה. לקונה נודע בדיעבד כי המוכר מכר למשהו אחר, הוא הגיש תביעה וזכה בפיצויים.

 

חשוב לזכור כי לחיצת יד נחשבת כ'עליית מדרגה' במשא ומתן והיא יכולה ללמד על כוונה לסגור את העסקה.

 

כדי לסגור עסקה, יש לפעול בנחישות ויעילות, ולבחור את עורך הדין המנוסה בעסקות מקרקעין האוחז בגישה מקצועית ויצירתית לפתרון אתגרים.

 

כדי למנוע אפשרות שלצד השני תהיה עילת תביעה, יש להבהיר 'ברחל בתך הקטנה' על כוונה לנהל משא ומתן מקביל עם אחר.  

 

שנה טובה ומבורכת

 

דניאל אפרת, עו"ד

 

 

 

 

 

bottom of page